💐ಮಂಜು ಕನ್ನಡಿಗ💐

@1382288881

ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ.🙏