Nasrin Parveen

@1490705877

Jab Bhi Aap Muh Khole Mitha Bole Kadwa Bolne Se Sab Ka Dil Dukhta Hai