Mr Sarfraz

@Sarfr

Lambi hai Manjil Door hai Kinara Dost Kiyu Nahi Aaya Aaj SMS Tumhara Mr Sarfra