Broken💔 Heart

@ShalniTiwari

Ek Baar Nai Ye Dil 💗100 baar hai Tuta 💔Pr Sokh 🤟Mohabbt Ka Ab Tk Na Chris☝