๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ POWER STAR

@Vijaysin

Duniya Me Sab Kuch Kariyah Batiya Kahile Pyar Kekaro Se Na Kariyah