💘ಕಾಜೀರ♥ಸೈಲೆಂಟ💘

@kajira.h.allas

😭ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನರಕ😭🙏6362436355🙏