தமிழ்

6150560

தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா தமிழனாக பிறந்ததற்கு பெருமை கொள்கிறேன் உரக்கச் சொல்வேன் நான் தமிழன் என்று உலகின் முதல் மொழி. தமிழ் மொழி யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்