AloveA

7217445

O Karam khuda ka h jo mujhe tujhse milaya h πŸ˜πŸ˜πŸ’‹πŸ’‹