MalikSHB

32335

Hm Dillon K Badshah logh hain Na yaar badlty hain na pyar